Налични курсове

Academy for Women Entrepreneurs at NBU

"Академия за жени предприемачи в НБУ"

Ралица ДимитроваСлавина ЛозановаРосица НаковаМлада ТодороваДимитър Трендафилов

Bulgarian language for foreigners - Български език за чужденци - B1.1

Настоящият курс по български език за чужденци, е разработен според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език - чуждестранни бизнесмени и студенти, както...

Стефка БъчвароваБонка ДаскаловаКристина КръстановаГалина КуртеваБорислав ХристовНия Шикова

Bulgarian language for foreigners - Български език за чужденци

Настоящият курс по български език за чужденци е разработен според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език - чуждестранни бизнесмени и студенти, както ...

Аспазия БорисоваКръстинка БумбароваСтефка БъчвароваБонка Василевадоц. д-р Милена Велевагл. ас. д-р Ивана ДавитковБонка ДаскаловаВалентина ДимитроваКристина КръстановаГалина КуртеваНели СтефановаБорислав ХристовНия Шикова

Нарушения на съня

Цели на курса

 

Целта на курса е да запознае аудиторията с характеристиките на нормалния сън, най-частите му нарушения, както и с подходите за тяхното третиране

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1) знаят:

  • Да ...
доц. д-р Красимир Ранков

Психосоматика и боледуване

Цели на курса

 

Целта на курса е придобиване на следните знания:

  • знания относно различните теоретични модели изграждащи базата върху която функционриа психосоматиката: Биопсихосоциален модел, ...
д-р Илияна Кирилова

Терапевтично поведение - практика , работа по случаи

 

Курсът „Терапевтично поведение – практика и работа по случаи“ цели да запознае студентите с основните аспекти на поведението на здравния консултант при общуване с болния, с близките му и с ...

д-р Яна Пачолова

Физическа активност и здраве

Цели на курса

 

Курсът „Физическа активност и здраве” представлява обобщен теоретичен план за видовете физическа активност и тяхната важност, адаптирани през призмата на здравето. Курсът ще ...

гл. ас. д-р Иван Неделчев

Овладяване на тревожността и справяне със стреса- практика

Цели на курса

 

Курсът въвежда в моделите за стрес, влияние на факторите на средата, биологични и генетични фактори, както и обясненията за тревожност, видовете тревожни разстройства и техники и ...

Евгения Даскаловадоц. д-р Маргарита Станкова

Работа с лошата новина в медицината, комуникация с пациента и неговото семейство

ТЕКУЩ ПРИЕМ 

 

Цели на курса

 

Курсът запознава студентите/курсистите с проблемите и преживяванията на пациентите и техните семейства при съобщаване на лоша новина в медицинската практика, ...

доц. д-р Маргарита Станкова

Поведение на боледуване. Влияние на личността в процеса на диагностициране, лечение, ...

Цели на курса

 

Курсът въвежда студентите/курсистите в основните процеси в поведението на боледуване в соматични и психични разстройства и влиянието на личностовите характеристики и личностовата ...

доц. д-р Маргарита Станкова

Социални аспекти на боледуването

Цели на курса

 

Курсът има за цел да оползотвори опита на студентите с практики на помагане – личен, професионален, изследователски.

Теми разглеждани в курса:

 

1

Социална...

доц. Румен Петров

Добри практики в Телемедицината

Цели на курса

 

Телемедицината представлява система от динамичен сбор от различни  компоненти – медицински специалисти, информационни и комуникационни технологии, пациенти, документи и др., ...

доц. д-р Полина Михова

Здравословно хранене и управление начина на живот

Цели на курса

 

Получаване на базисни знания и опит за храненето,както и за влиянието на наична на живот и как да бъдат управлявани при пациенти. Умения за изготвяне на балансирано здравословно ...

д-р Ангелина Недялкова

Квалификационен курс за учители "Развиване на дигитални компетенции"

Целта на този курс е да подпомогне работата на учителите в основното и средно образование, запознавайки ги с възможностите на дигиталните платформи. В рамките на курса ще бъдат разгледани ...

Росица Накова

Практикум наказателноправни науки

Курсът „Практикум по наказателноправни науки“ е предназначен за дипломанти, на които предстои да се явят на държавен изпит по Наказателноправни науки и цели да подпомогне тяхната подготовка. В ...

доц. д-р Ралица Костадинова