Налични курсове

Academy for Women Entrepreneurs at NBU

"Академия за жени предприемачи в НБУ"

Ралица ДимитроваСлавина ЛозановаРосица НаковаМлада ТодороваДимитър Трендафилов

Bulgarian language for foreigners - Български език за чужденци - B1.1

Настоящият курс по български език за чужденци, е разработен според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език - чуждестранни бизнесмени и студенти, както...

Бонка ДаскаловаКристина КръстановаГалина КуртеваБорислав ХристовНия Шикова

Bulgarian language for foreigners - Български език за чужденци

Настоящият курс по български език за чужденци, е разработен според различните нужди на хората, които имат желание и необходимост да научат български език - чуждестранни бизнесмени и студенти, както...

Аспазия БорисоваКръстинка БумбароваСтефка БъчвароваБонка ВасилеваБонка ДаскаловаВалентина ДимитроваКристина КръстановаГалина КуртеваНели СтефановаБорислав ХристовНия Шикова

Добри практики в Телемедицината

Цели на курса

 

Телемедицината представлява система от динамичен сбор от различни  компоненти – медицински специалисти, информационни и комуникационни технологии, пациенти, документи и др., ...

доц. д-р Полина Михова

Здравословно хранене и управление начина на живот

Цели на курса

 

Получаване на базисни знания и опит за храненето,както и за влиянието на наична на живот и как да бъдат управлявани при пациенти. Умения за изготвяне на балансирано здравословно ...

д-р Ангелина Недялкова

Квалификационен курс за учители "Развиване на дигитални компетенции"

Целта на този курс е да подпомогне работата на учителите в основното и средно образование, запознавайки ги с възможностите на дигиталните платформи. В рамките на курса ще бъдат разгледани ...

Росица Накова

Практикум наказателноправни науки

Курсът „Практикум по наказателноправни науки“ е предназначен за дипломанти, на които предстои да се явят на държавен изпит по Наказателноправни науки и цели да подпомогне тяхната подготовка. В ...

доц. д-р Ралица Костадинова